Stichting ReeshofVerzet

Bericht

logo-lst

 

 

Amendement; Onrecht bij Stadsverwarming

 

De gemeenteraad van Tilburg in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2016 voor de begrotingsbehandeling 2017

 

Constaterende dat:

 

 • De gemeente Tilburg als eigenaar van het GEB / EBT verantwoordelijk is voor afspraken die in het verleden zijn gemaakt met betrekking tot aansluitkosten / aansluitbijdrage voor het warmtenet, beter bekend als “Stadsverwarming”.
 • Ennatuurlijk de huidige eigenaar is van het warmtenet in Tilburg.
 • Onlangs Ennatuurlijk in het tv-programma Kassa naar de gemeente Tilburg verwijst als het gaat om documenten met afspraken waaruit blijkt of bewoners wel of niet teveel hebben betaald voor aansluitkosten / aansluitbijdrage.
 • De gemeente Tilburg deze cruciale documenten niet kan vinden.
 • Er 3100 huizen met stadsverwarming worden buitengesloten bij de zgn. “deal”.
 • Wethouder de Vries zich heeft bemoeid met de rechtsgang tussen Ennatuurlijk en Reeshofwarmte, terwijl het zeer aannemelijk is dat de wethouder zelf bij deze rechtszaak ter verantwoording geroepen zou gaan worden voor de zoek geraakte documenten waaruit moet blijken of er wel of niet teveel is betaald.

 

Overwegende dat;

 

 • Mede door de rol van wethouder de Vries de rechtszaak is gestopt en de wethouder nu de schijn tegen heeft dat hij juist die rechtszaak heeft willen voorkomen.
 • De wethouder er belang bij kan hebben dat de rechtszaak niet doorgaat.

 

Draagt het College op om;

 

 1. Het financieel mogelijk te maken (via een stichting) dat de Tilburgers die zijn buitengesloten bij de “deal” en degene die niet hebben ingestemd alsnog via een rechtszaak duidelijkheid kunnen krijgen of zij wel of niet teveel hebben betaald voor hun aansluiting op het warmtenet. ( Dekking vanuit de algemene reserve )

 

 1. In kaart te brengen hoeveel bewoners er geheel onterecht langer dan 30 jaar aansluitbijdrage hebben betaald, iets wat volgens de zogenaamde afspraken niet kan

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

De Fractie van Lijst Smolders Tilburg