Stichting  ReeshofVerzet

Welkom

BELANGRIJKE MEDEDELING, ZIE NIEUWSBERICHT!
Welkom op onze website

Wij zijn een groep Reeshofbewoners.

Wij zijn het niet eens met de deal tussen Stichting Reeshofwarmte en Ennatuurlijk BV.
Wij vinden dat de jaarlijkse aansluitbijdrage voor stadsverwarming ten onrechte wordt geïnd

Met steun van de gemeente is de rechtszaak gestart!

Ons doel is een eerlijk proces beslist door een Rechter!

Door het contactformulier in te vullen meldt u zich aan en
houden we u op de hoogte van ontwikkelingen!

Met vriendelijke groet,

 Stichting ReeshofVerzet
Ronald, Guus,Ton, Frans, Leonie, Churly
Contact:
  Guus@ReeshofVerzet.nl  Ronald@ReeshofVerzet.nl 

Leonie@ReeshofVerzet.nl  Tonschwirtz@ReeshofVerzet.nl